Απολογισμός 2017

Αθήνα, 11 Μαΐου 2018

Μετά τη πρωτοβουλία του Δρ Α. Γκανά, την υποστήριξη 20 Ιδρυτικών Μελών, και την ομόφωνη απόφαση του ΔΣ της ΕΓΕ κατά τη 5η συνεδρίαση της 2-11-2016,  εγκρίθηκε η σύσταση της Επιτροπής Τηλεπισκόπησης και Διαστημικών Εφαρμογών.

Το Δεκέμβριο του 2016 ιδρύεται η προσωρινή Επιτροπή με τους Δρ Μαριάνθη Στεφούλη (Πρόεδρο) και Μέλη τους Δρ Αθανάσιο Γκανά, Δρ Όλγα Συκιώτη και Δρ Παύλο Τυρολόγου.

Η προσωρινή γραμματεία συνεδρίασε αρκετές φορές για τον προγραμματισμό των δράσεων και για ενημέρωση επί των εξελίξεων στον ευρωπαϊκό χώρο για θέματα τηλεπισκόπησης.

Κατά το διάστημα Δεκέμβριος 2016-Μάρτιος 2018 οι δράσεις της προσωρινής εκτελεστικής γραμματείας κάλυψαν τις κάτωθι ενέργειες:

  1. Τη σύνταξη κανονισμού λειτουργίας της Επιτροπής. Έχει ολοκληρωθεί η σύνταξη του κανονισμού ο οποίος εγκρίθηκε τον Σεπτέμβριο του 2017 από το ΔΣ της ΕΓΕ.
  2. Λειτουργεί ιστοσελίδα etde.space.noa.gr με υπεύθυνο τον Δρ. Παναγιώτη Ηλία, η οποία προσωρινά φιλοξενείται από το ΕΑΑ.
  3. Έγινε επιλογή του λογότυπου της επιτροπής μετά από διαδικτυακή ψηφοφορία των ιδρυτικών μελών.
  4. Είκοσι μέλη της ΕΓΕ έχουν ήδη εγγραφεί στην ΕΤΔΕ ή έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον να εγγραφούν. Η τρέχουσα καταγραφή έδειξε ότι συνολικά 40 συνάδελφοι έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον συμμετοχής, συμπεριλαμβανομένων των 20 Ιδρυτικών Μελών. Η ετήσια συνδρομή συμμετοχής στην ΕΤΔΕ ορίστηκε στο ποσό των 5 ευρώ. Η προσωρινή Εκτελεστική Γραμματεία αποφάσισε ότι η καταβολή των συνδρομών θα γίνει στη νέα εκλεγμένη Εκτελεστική Γραμματεία, μετά τις εκλογές της 23ης  Μαΐου 2018.
  5. Στις 21 Φεβρουαρίου 2018, η ΕΤΔΕ οργάνωσε Επιστημονική Ημερίδα με τίτλο «1Η ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ» στο Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (Αθήνα). Προσκεκλημένος ομιλητής της Ημερίδας ήταν ο Dr. Salvatore Stramondo, (INGV, Ιταλία). Στην Επιστημονική και Οργανωτική Επιτροπή της Ημερίδας συμμετείχαν οι: Δρ. Α. Γκανάς, Καθ. Ι. Παρχαρίδης, Δρ. Ο. Συκιώτη, Β. Τσιρώνη MSc, Δρ. Π. Ηλίας, Π. Κρασσάκης MSc και Α. Τομπολίδη MSc. Η Ημερίδα έτυχε της στήριξης πολλών δημοσίων φορέων, όπως το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, το Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο και το ΓΕΩΤΕΕ, αλλά και του ιδιωτικού τομέα τόσο με παρουσιάσεις της δραστηριότητάς τους (προφορικές παρουσιάσεις και poster) όσο και με την μορφή χορηγιών. Οι εκτενείς περιλήψεις όλων των παρουσιάσεων / Book of Abstracts αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα της Επιτροπής (http:// etde.space.noa.gr). Οι συμμετοχές στην Ημερίδα ξεπέρασαν τα 250 άτομα.

Σχετικές δημοσιεύσεις