Ιστορικό Ίδρυσης

 

Ίδρυση: 3 Νοεμβρίου 2016

Τον Οκτώβριο του 2016 κατατίθεται στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρείας (ΕΓΕ) πρόταση για τη σύσταση νέας Επιτροπής Ειδικότητας με τίτλο «Επιτροπή Τηλεπισκόπησης και Διαστημικών Εφαρμογών – ΕΤΔΕ». Η επιστολή υπογράφεται από είκοσι ενεργά μέλη της ΕΓΕ. Tο Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΓΕ με ομόφωνη απόφαση του, στις 3 Νοεμβρίου 2016, ενέκρινε την θέσπιση της Επιτροπής Ειδικότητας.

Στις 13 Δεκεμβρίου 2016, στο πλαίσιο της Ετήσιας Ομιλίας της ΕΓΕ, ορίζεται τετραμελής προσωρινή Εκτελεστική Γραμματεία αποτελούμενη από τους κ.κ. Μαριάνθη Στεφούλη (Πρόεδρο), Αθανάσιο Γκανά, Παύλο Τυρολόγου, Όλγα Συκιώτη (Μέλη). Ο κανονισμός λειτουργίας εγκρίθηκε στη συνεδρίαση του Δ.Σ. της ΕΓΕ της 4ης Σεπτεμβρίου 2017.

Η προσωρινή Εκτελεστική Γραμματεία μερίμνησε για:

  1. Τη σύνταξη κανονισμού λειτουργίας της Επιτροπής
  2. Την ενεργοποίηση της διαδικασίας εγγραφής νέων μελών
  3. Τη σύγκλιση της πρώτης Ολομέλειας της Επιτροπής Τηλεπισκόπησης και Διαστημικών Εφαρμογών
  4. Την εξασφάλιση λειτουργίας της Επιτροπής μέχρι τις εκλογές Εκτελεστικής Γραμματείας 
  5. Την οργάνωση της 1ης Ημερίδας Τηλεπισκόπησης και Διαστημικών Εφαρμογών που πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις του Χαροκόπειου Πανεπιστημίου, στις 21 Φεβρουαρίου 2018.