ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗ της ΕΤΔΕ- Επ. ΤΕΚΤ/ΕΓΕ στο ΕΝΕΡΓΟ ΡΗΓΜΑ ΤΗΣ ΕΛΙΚΗΣ, ΑΙΓΙΟ


Στις 21/2/2018 Διοργανώθηκε με επιτυχία (250 συμμετέχοντες) η
1η ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Ε.Τ.Δ.Ε.)
Book of Abstracts

Πρόγραμμα της ημερίδας ΕΤΔΕ με περιλήψεις εργασιών

ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΙΔΡΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Ίδρυση 3/11/2016 Στις 13/12/2016 στο πλαίσιο της Ετήσιας Ομιλίας της ΕΓΕ ορίζεται τετραμελής προσωρινή Εκτελεστική Γραμματεία από τους κ.κ. Μαριάνθη Στεφούλη Πρόεδρο, Αθανάσιο Γκανά, Παύλο Τυρολόγου, Όλγα Συκιώτη – Μέλη. Οι εργασίες της προσωρινής Εκτελεστικής Γραμματείας καλύπτουν τις κάτωθι ενέργειες:
α) τη σύνταξη κανονισμού λειτουργίας της Επιτροπής Ο κανονισμός λειτουργίας έχει εγκριθεί στην συνεδρίαση του Δ.Σ. της ΕΓΕ της 4ης Σεπτεμβρίου 2017
β) Εγγραφή νέων μελών στην Επιτροπή.
Έχει γίνει σχέδιο επιστολής εγγραφής Νέων μελών. Έχει διαπιστωθεί ενδιαφέρον για εγγραφή νέων μελών. Ενέργειες που επίσης προγραμματίζονται είναι:
α) η σύγκλιση της πρώτης Ολομέλειας της Επιτροπής Τηλεπισκόπησης και Διαστημικών Εφαρμογών,
β) η εξασφάλιση λειτουργίας της Επιτροπής μέχρι τις επόμενες εκλογές της ΕΓΕ,
γ) η οργάνωση Ημερίδας.

KΕΙΜΕΝΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΝΕΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΓΕ

Κείμενο σύστασης νέας επιτροπής ειδικότητας της ΕΓΕ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΤΔΕ

Καταστατικό ΕΤΔΕ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΙΔΡΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΔΕ

ΙΔΡΥΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ – ΕΤΔΕ
Tο Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρείας με ομόφωνη απόφαση του στις 3/11/2016 ενέκρινε την θέσπιση Επιτροπής Ειδικότητας της ΕΓΕ με τίτλο «Επιτροπή Τηλεπισκόπησης και Διαστημικών Εφαρμογών – ΕΤΔΕ».
Οι δράσεις της Επιτροπής εστιάζουν στη βασική και εφαρμοσμένη έρευνα με χρήση των Διαστημικών Τεχνολογιών στον ευρύτερο χώρο της Τηλεπισκόπησης – Παρακολούθησης – Εξερεύνησης της Γης και των χερσαίων πλανητών (Πλανητική γεωλογία) όπως η Γεωφυσική παρατήρηση γεωδυναμικών φαινομένων, η Τεχνική Γεωλογία, Υδρογεωλογία, Οικονομική Γεωλογία, Γεωφυσική-Σεισμολογία, Τεκτονική, Γεωλογική χαρτογράφηση, Ορυκτολογία – Πετρολογία, Περιβαλλοντική Γεωλογία, Θαλάσσια Γεωλογία, Γεωμορφολογία – Φυσική Γεωγραφία, Γεωχημεία, Γεωλογία Πετρελαίων καθώς και η πρόληψη, αντιμετώπιση και διαχείριση Φυσικών Καταστροφών.
Η ΕΤΔΕ έχει ως αντικείμενο:
(α) την προαγωγή της έρευνας και την ανταλλαγή ερευνητικών αποτελεσμάτων στο αντικείμενο της Τηλεπισκόπησης και των Διαστημικών Εφαρμογών,
(β) την περαιτέρω ενίσχυση των δεσμών συνεργασίας και συμμετοχής των μελών της ΕΓΕ που δραστηριοποιούνται ή θέλουν να δραστηριοποιηθούν στο συγκεκριμένο χώρο με αντίστοιχες Ευρωπαϊκές και διεθνείς ερευνητικές ομάδες και οργανισμούς (Ευρωπαϊκός Οργανισμός Διαστήματος-ESA, Copernicus, διεθνείς οργανισμούς Διαστήματος, ξένα Πανεπιστήμια, Ερευνητικά Κέντρα κλπ),
(γ) τη συμμετοχή της ως μέλος αντίστοιχων, ευρύτερων ευρωπαϊκών και διεθνών πρωτοβουλιών και ομάδων,
(δ) την προώθηση της εκπαίδευσης νέων επιστημόνων που επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν στον τομέα των γεω-επιστημονικών εφαρμογών της Τηλεπισκόπησης και Διαστημικών Τεχνολογιών και
(ε) τη διοργάνωση και ενίσχυση εκδηλώσεων διάχυσης και ενημέρωσης για την προώθηση των ερευνητικών δράσεων και αποτελεσμάτων των Ελλήνων επιστημόνων στον τομέα αυτό