Καλώς Ήρθατε!

Η «Επιτροπή Τηλεπισκόπησης και Διαστημικών Εφαρμογών – ΕΤΔΕ» θεσπίσθηκε στις 3 Νοεμβρίου 2016 με ομόφωνη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρείας (ΕΓΕ) .

Σκοποί της Επιτροπής είναι:

  • Η προαγωγή της έρευνας και την ανταλλαγή ερευνητικών αποτελεσμάτων στο αντικείμενο της Τηλεπισκόπησης και των Διαστημικών Εφαρμογών
  • Η περαιτέρω ενίσχυση των δεσμών συνεργασίας και συμμετοχής των μελών της ΕΓΕ που δραστηριοποιούνται ή θέλουν να δραστηριοποιηθούν στο συγκεκριμένο χώρο με αντίστοιχες Ευρωπαϊκές και διεθνείς ερευνητικές ομάδες και οργανισμούς (Ευρωπαϊκός Οργανισμός Διαστήματος-ESA, Copernicus, διεθνείς οργανισμούς Διαστήματος, ξένα Πανεπιστήμια, Ερευνητικά Κέντρα κλπ)
  • Η συμμετοχή της ως μέλος αντίστοιχων, ευρύτερων ευρωπαϊκών και διεθνών πρωτοβουλιών και ομάδων
  • Η προώθηση της εκπαίδευσης νέων επιστημόνων που επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν στον τομέα των γεω-επιστημονικών εφαρμογών της Τηλεπισκόπησης και Διαστημικών Τεχνολογιών
  • Η διοργάνωση και ενίσχυση εκδηλώσεων διάχυσης και ενημέρωσης για την προώθηση των ερευνητικών δράσεων και αποτελεσμάτων των Ελλήνων επιστημόνων στον τομέα αυτό

Οι δράσεις της Επιτροπής εστιάζουν στη βασική και εφαρμοσμένη έρευνα με χρήση των Διαστημικών Τεχνολογιών στον ευρύτερο χώρο της Τηλεπισκόπησης – Παρακολούθησης – Εξερεύνησης της Γης και των χερσαίων πλανητών (Πλανητική γεωλογία) όπως : 1) Η Γεωφυσική παρατήρηση γεωδυναμικών φαινομένων 2) Η Τεχνική Γεωλογία 3) Υδρογεωλογία 4) Οικονομική Γεωλογία 5) Γεωφυσική-Σεισμολογία 6) Τεκτονική 7) Γεωλογική χαρτογράφηση 8) Ορυκτολογία – Πετρολογία 9) Περιβαλλοντική Γεωλογία 10) Θαλάσσια Γεωλογία 11) Γεωμορφολογία – Φυσική Γεωγραφία 12) Γεωχημεία 13) Γεωλογία Πετρελαίων 14) Πρόληψη, αντιμετώπιση και διαχείριση Φυσικών Καταστροφών