Εκτελεστική Γραμματεία

Πρόεδρος
Όλγα Συκιώτη

Αντιπρόεδρος
Μαριάνθη Στεφούλη

Γραμματέας
Παναγιώτης Ηλίας

Ταμίας
Σωτήρης Βαλκανιώτης

Μέλος
Αθανάσιος Γκανάς