Εκτελεστική Γραμματεία

Πρόεδρος
Αθανάσιος Γκανάς

Αντιπρόεδρος
Μαριάνθη Στεφούλη

Γραμματέας
Παύλος Κρασάκης

Ταμίας
Σωτήρης Βαλκανιώτης

Μέλος
Παναγιώτης Ηλίας