Πραγματοποιήθηκε η εκδρομή στην Ελίκη

Το Σάββατο 8 Ιουνίου πραγματοποιήθηκε η ημερήσια εκδρομή στο ενεργό ρήγμα της Ελίκης (καθρέπτης στο Καλαντέρι Αχαΐας) το Σάββατο 8 Ιουνίου 2019.

Θέματα που συζητήθηκαν :

1) Σεισμικότητα στον Κορινθιακό κόλπο

2) Σύστημα Έγκαιρης Προειδοποίησης Σεισμών

3) Ρήγμα Ελίκης Αίγιο / Τεκτονικές δομές ευρύτερης περιοχής

4) Σύγκριση Μετρήσεων Ψηφιακής (smart app) και Αναλογικής Πυξίδας

Η εκδρομή πραγματοποιήθηκε με χορηγία της Εταιρίας Energean Oil & Gas.

Σχετικές δημοσιεύσεις