Απολογισμός 2017

Αθήνα, 11 Μαΐου 2018 Μετά τη πρωτοβουλία του Δρ Α. Γκανά, την υποστήριξη 20 Ιδρυτικών Μελών, και την ομόφωνη απόφαση του ΔΣ της ΕΓΕ κατά τη 5η συνεδρίαση της 2-11-2016,  εγκρίθηκε η σύσταση της Επιτροπής Τηλεπισκόπησης και Διαστημικών Εφαρμογών. Το Δεκέμβριο του 2016 ιδρύεται η προσωρινή Επιτροπή με τους Δρ Μαριάνθη Στεφούλη (Πρόεδρο) και Μέλη τους Δρ Αθανάσιο Γκανά, Δρ Όλγα Συκιώτη και Δρ Παύλο Τυρολόγου. Η προσωρινή γραμματεία συνεδρίασε αρκετές φορές για τον προγραμματισμό των δράσεων και για ενημέρωση επί των εξελίξεων στον ευρωπαϊκό χώρο για θέματα τηλεπισκόπησης. Κατά…

Περισσότερα