Πραγματοποιήθηκε η εκδρομή στην Ελίκη

Το Σάββατο 8 Ιουνίου πραγματοποιήθηκε η ημερήσια εκδρομή στο ενεργό ρήγμα της Ελίκης (καθρέπτης στο Καλαντέρι Αχαΐας) το Σάββατο 8 Ιουνίου 2019. Θέματα που συζητήθηκαν : 1) Σεισμικότητα στον Κορινθιακό κόλπο 2) Σύστημα Έγκαιρης Προειδοποίησης Σεισμών 3) Ρήγμα Ελίκης Αίγιο / Τεκτονικές δομές ευρύτερης περιοχής 4) Σύγκριση Μετρήσεων Ψηφιακής (smart app) και Αναλογικής Πυξίδας Η εκδρομή πραγματοποιήθηκε με χορηγία της Εταιρίας Energean Oil & Gas.

Περισσότερα